BÁO GIÁ DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ HT INVOICE

Hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử TT78 trong 24h

Miễn phí chuyển đổi hóa đơn điện tử hướng dẫn theo thông tư 32/2006/TT-BTC sang sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại thông tư 78/2021/TT-BTC
Phí thiết kế mẫu hoá đơn: 0 – 500.000đ (Miễn phí mẫu có sẵn)

BÁO GIÁ DỊCH VỤ QUẢN LÝ HÓA ĐƠN HT INVOICE

Quản lý hóa đơn đầu vào/ đầu ra theo thông tư 78

Tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn đầu vào
Nhận dữ liệu hóa đơn đầu vào từ nhiều nguồn
Hạn chế sai sót số liệu khi kê khai thuế